Milieukundig advies

Milieukundig (water)bodemonderzoek en milieuhygiƫnische kwalificatie van grond/bouwstoffen is meer dan een reguliere interpretatie van verkregen analyseresultaten. Verkregen meetwaarden dienen ook beoordeeld te worden op representativiteit en gerelateerd te worden aan historische gegevens. Uitvoering van uitgebreide nader bodemonderzoeken en/of saneringsonderzoeken dienen te worden afgestemd op toekomstige bestemming van de locatie. DrechtConsult kan op basis van jarenlange ervaring op dit gebied opdrachtgevers faciliteren in:

  • uitvoeren van een second opinion;
  • opzetten van een doelgericht nader (water)bodemonderzoek;
  • opzet en/of beoordeling van saneringsplannen op haalbaarheid;
  • raming van kosten voor uitvoering van (water)bodemsaneringen;
  • projectbegeleiding bij uitvoering van (water)bodemsaneringen;
  • interpretatie en beoordeling van de milieuhygiĆ«nische kwaliteit van grond/bouwstoffen;
  • ontwikkelen van processen voor bewerking van verontreinigde grond en afvalstoffen.