Kwaliteit en certificeringadvies

Bijdrage aan kwaliteitsysteem van opdrachtgevers

Een professionele organisatie heeft haar kwaliteitsbeleid vastgelegd door middel van een kwaliteitsmanagementsysteem. Enerzijds worden door de overheid eisen gesteld aan de borging van de kwaliteit en anderzijds heeft certificering tot doel om de kwaliteit van de processen steeds te verbeteren en de klanttevredenheid te verhogen. Het vastleggen van het kwaliteitsbeleid van de directie van de onderneming brengt duidelijkheid in de verantwoordelijkheden van haar medewerkers. Hierdoor wordt de betrokkenheid van de medewerkers vergroot en in vele gevallen leidt dit ook tot een verhoging van de efficiency van processen en vermindering van kosten.

Alle werkzaamheden op het gebied van milieukundig bodemonderzoek, uitvoering van (water)bodemsaneringen en bewerking van verontreinigde grond vallen onder de KWALIBO regeling. Dit houdt in dat adviesbureaus, aannemers, grondbanken en grondbewerkingsbedrijven dienen te beschikken over de betreffende erkenningen en certificaten. DrechtConsult kan ondernemingen en bedrijven ondersteunen voor het behalen en onderhouden van een kwaliteitsmanagementsysteem en bij het opstellen van processen en productcertificeringen op het gebied van milieuonderzoek, uitvoering van milieukundige bodemsaneringen, beheer van grondbanken en procesmatige bewerking van verontreinigde grond/minerale afvalstoffen. In het certificeringproces kunnen de onderstaande diensten worden aangeboden:

  • verzamelen van informatie over de organisatie en de bestaande processen;
  • opstellen van advies voor het opstellen van documentatie;
  • ondersteuning bij het opstellen van een kwaliteitshandboek;
  • het beoordelen van een kwaliteitshandboek;
  • begeleiden van het implementatieproces;
  • het verzorgen van (toelating en/of interne)audits;
  • begeleiding bij de uitvoering van externe toelatingsaudits
  • verstrekken van adviezen voor verbetering van het kwaliteitsproces;
  • leveren van software voor registratie en onderhoud van kwaliteitsprocessen.

Specialisatie gebieden

NEN-EN ISO 9001 Kwaliteitsmanagementsysteem
BRL SIKB 1000 Beoordelingsrichtlijn "Monsterneming voor partijkeuringen"
BRL SIKB2000 Beoordelingsrichtlijn "Veldwerk milieuhygiƫnisch bodem- en waterbodemonderzoek"
BRL SIKB 2100 Beoordelingsrichtlijn "Mechanisch boren"
BRL SIKB 6000 Beoordelingsrichtlijn "Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg"
BRL SIKB 7000 Beoordelingsrichtlijn "Uitvoering van (water)bodemsaneringen en verrichten in ingrepen in de waterbodem"
BRL SIKB 7500 Beoordelingsrichtlijn "Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie"
BRL 9322 Nationale Beoordelingsrichtlijn "voor het productcertificaat voor cementgebonden minerale reststoffen als gebonden fundering (immobilisaat) in de GWW"
BRL 9335 Nationale Beoordelingsrichtlijn "Voor het productcertificaat Grond"