Automatiseringsprocessen

Om de continuïteit van ondernemingen te borgen dienen de bedrijfsprocessen doelgericht te worden afgestemd op de kwaliteit van de producten of diensten in relatie tot het financiële resultaat en klanttevredenheid. Een kwaliteitssysteem met certificering van een onderneming is geen doel op zich, maar dient afgestemd te worden op de algemeen operationele systemen van het bedrijf. Hierbij is het verkrijgen van management informatie van essentieel belang. Voor vele ondernemingen vormen de kosten voor aanschaf en implementatie van standaard softwaresystemen een onoverbrugbaar probleem. De standaard commerciële softwarepakketten zijn in het algemeen onvoldoende afgestemd op bestaande bedrijfsprocessen. Uit kostenoverweging kiezen veel bedrijven voor het gebruik van eigen ontworpen overzichten en/of standaardformulieren. Bij mutaties van werkprocessen en/of bij wijziging van de wet- en regelgeving leidt dit vaak tot verlies van gegevens en onvolledige overzichten.

DrechtConsult kan ondernemers op vele specifieke gebieden van dienst zijn door de levering en implementatie van doelgerichte geautomatiseerde processystemen. In de afgelopen jaren zijn functionele en praktische softwarepakketten ontwikkeld voor de processen:

  • GrondInZicht *). Project- en hoeveelhedenregistratie specifieke bestemd voor grondbanken en grond/afvalstoffen bewerkingsbedrijven;
  • Procesregistratie grond/afvalstoffen bewerkingsbedrijven;
  • Projectregistratie en offertebeheer voor (milieukundige) adviesbureaus;
  • Procesautomatisering voor uitvoering van partijkeuringen (aanmaak van formulieren, toetsingen en automatische aanmaak van rapporten);
  • Procesautomatisering voor uitvoering van milieukundige bodemonderzoeken (aanmaak van formulieren, toetsingen en automatische aanmaak van rapporten);
  • Registratiesysteem voor grondwatermonitoring in het kader van nazorg en bij (voormalige) stortplaatsen (trendanalyses en grafische weergaven);
  • Registratie en bewakingssysteem voor het vastleggen van audits, afwijkingen, corrigerende maatregelen en bijbehorende actielijsten in het kader van het kwaliteitsmanagementsysteem (ISO);
  • Registratiesysteem opleidingen, keuringen en erkenningen van medewerkers (inclusief bewaking op geldigheidsdatum).
  • Managementinformatie van bedrijfsprocessen.

*) Het softwareprogramma GrondInZicht is recent ontwikkeld en zal in oktober 2012 worden geïntroduceerd door middel van een workshop. Zie voor aanmelding "Nieuws".