Uitvoering van second opinion

In het afgelopen jaar zijn meerdere rapporten van bodemonderzoeken of partijkeuringen van grond, opgesteld door erkende en gecertificeerde intermediairs, beoordeeld in opdracht van de overheid, vastgoedontwikkelaars, grondbanken en aannemers. Op grond van deze rapporten worden vaak vergaande beslissingen genomen met grote financiële consequenties. In meerdere gevallen zijn onvolledigheden vastgesteld met betrekking tot de uitgangspunten van het onderzoek, de interpretatie van de meetwaarden en eventuele adviezen voor uitvoering van vervolg-/nader bodemonderzoek. In één geval werd door de bodemintermediair een ernstig geval van grondwaterverontreiniging vastgesteld. Een beperkt nader onderzoek wees echter uit dat deze conclusie niet overkwam met de feitelijke situatie, maar te wijten was aan een onnauwkeurige werkmethode en een foutieve interpretatie van de meetwaarden. In een aantal andere gevallen was het mogelijk om de onderzoekstrategie van het aanvullend-/nader onderzoek aanzienlijk te verminderen of toch de juiste informatie te verkrijgen. Het uitvoeren van een second opinion heeft in deze gevallen tot aanzienlijke kostenbesparingen geleid.

« Terug naar het overzicht