Grond- en grondwatersaneringen

Kosten kunnen aanzienlijk worden teruggebracht door het principe te gebruiken "met werk werk maken". Hiervoor is plaatselijk kennis nodig van, op korte termijn, uit te voeren werken. Met name bij ontgraven en verplaatsen van grond kunnen aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd. Voor een opdrachtgever is bemiddeld bij de herinrichting van een voormalige stortplaats. Voor de afdekking en herinrichting was een aanzienlijke hoeveelheid grond (Kwaliteit "Achtergrondwaarde") nodig. Door nauwe samenwerking met relaties in de aannemerij konden de uitvoering van twee werken aan elkaar worden gekoppeld. Binnen een straal van 10 km van de locatie van de voormalige stortplaats moest een bouwkuip worden gerealiseerd. De hoeveelheid te ontgraven grond voor de realisatie van het bouwwerk, met een kwaliteit "Achtergrondwaarde", was voldoende om de gehele herinrichting van de voormalige stortplaats te realiseren. Zonder de noodzaak van tijdelijke opslag van de vrijkomende grond, onnodig transportbewegingen en/of extra kwaliteitskeuringen (duurzaamheid) kon de gehele herinrichting van de voormalige stortplaats worden gerealiseerd. Door de bemiddeling van DrechtConsult heeft de eigenaar van de voormalige stortplaats enkele tienduizenden euro's kunnen besparen.

« Terug naar het overzicht