Deskundig onderzoek

Door de ervaring op het gebied van milieukundig bodemonderzoek, uitvoering van bodemsaneringen en bewerken van verontreinigde grond wordt door overheden en aannemers gebruik gemaakt van de diensten van DrechtConsult. DrechtConsult kan onpartijdig een deskundig oordeel geven bij geschillen in de uitvoering van werken en/of afrekening van verrichte werkzaamheden. In het afgelopen jaar zijn adviezen versterkt na vaststelling van onverklaarbare geconstateerde bodemverontreinigingen en/of opgestelde declaraties van aannemers. De deskundige adviezen hebben geleid tot een, voor alle betrokken partijen, passende oplossing.

« Terug naar het overzicht