Advieswerkzaamheden voor procesmatige bewerking van verontreinigd grond en/of minerale afvalstoffen

DrechtConsult is al jaren betrokken bij ontwikkeling van nieuwe processen voor bewerking van verontreinigde afvalstoffen. Met overheden en aannemers (branchevereniging) wordt nauw samengewerkt aan een hoogwaardige opwerking van AVI-bodemas. Doelstelling hierbij is om sterk verontreinigd bodemas geschikt te maken voor "vrije" toepassing in de GWW sector en als zand-/grindvervanging in betonwaren of betonmengsels. Door een vertegenwoordiging in landelijke werkgroepen en de deelname in de taskforces van de overheid (Evaluatie Besluit bodemkwaliteit) kan kennis worden ingebracht en verkregen.

« Terug naar het overzicht