Begeleiding van bedrijven

DrechtConsult heeft in de afgelopen jaren ondersteunende diensten verricht voor bedrijven om te komen tot gecertificeerde processen. Vanuit haar deskundigheid op het gebied van bewerking van verontreinigde grond en minerale afvalstoffen zijn een tweetal bedrijven begeleid voor het behalen van het productcertificaat voor cementgebonden minerale reststoffen als gebonden fundering in de GWW (Beoordelingsrichtlijn 9322). Daarnaast zijn bedrijven begeleid voor het behalen van het productcertificaat Grond (BRL 9335).

Naast de begeleiding van het certificeringproces is software ontwikkeld voor de toetsing van de meetwaarden en berekening van de k-waarde. Aan de hand van deze software kunnen de bedrijven zelf de controlefrequenties berekenen en kunnen de verkregen gegevens van de controles overzichtelijk worden gepresenteerd.

« Terug naar het overzicht