Welkom bij DrechtConsult

DrechtConsult is een bureau dat oplossinggerichte adviezen kan verstrekken op het gebied van milieugerelateerde projecten. Daarnaast kunnen wij zorgdragen voor het leveren van kwaliteitsmanagement werkzaamheden en procestechnologische adviezen.
Naast deze milieugerelateerde adviezen levert DrechtConsult diensten op het gebied van websites en webapplicaties. Naast het ontwikkelen van software die specifiek wordt ontwikkeld voor milieugerelateerde bedrijven, leveren wij deze diensten ook voor andere branches. Alle internet gerelateerde activiteiten worden uitgevoerd in combinatie met WN-media.

 • Pic1

  Milieukundig advies

  DrechtConsult levert advies op het gebied van milieugerelateerde werken. Te denken valt aan adviezen op het gebied van wet-/regelgeving, bewerkingstechnieken, kwaliteitsaspecten e.d., alsmede advies voor aankoop van (verontreinigde) percelen, bedrijfsvestiging en/of projectontwikkeling.

 • Pic2

  Kwaliteit advies

  DrechtConsult kan bedrijven begeleiden bij het opzetten en onderhouden van kwaliteitsystemen, met name voor de beoordelingsrichtlijen BRL 7000, BRL SIKB 7500, BRL 9335 en BRL 9322. Verder verzorgen wij interne audits in het kader van Beoordelingsrichtlijnen en begeleiding bij certificering.

 • Pic3

  Web applicaties

  DrechtConsult ontwikkelt en onderhoudt websites en webapplicaties. Daarnaast ontwikkelen en beheren we registratiesystemen voor grondbanken, kwaliteitsbeheer en procescontroles. Alle internet gerelateerde activiteiten worden uitgevoerd in combinatie met WN-media.